+

 

C + E

 

C + B

 

D + E

Kategoria

 A  A1  A2  AM

Kategoria

B  B1

Kategoria

C C1

Kategoria

D  D1  D1E  DE

Wybierz

pakiety kursów

Kategoria B  B1

30 godzin zajęć teoretycznych

30 godzin zajęć praktycznych

Egzaminy teoretyczne i praktyczne wewnętrzne

Zajęcia z pierwszej pomocy

Materiały dydaktyczne i pomoce naukowe

Badania lekarskie

WWW DESIGNING FROM